Left Nav Clouds Библиотека Курсове Информация Приятели Блог Left Nav Stars
Right House Image
Hand Picture, Dobar DenГост!.М.а.г.а.з.и.н ROBOTEV.com

Back

Регулатор на напрежение S7V8A повишаващ/понижаващ
Price
22.40 лв.

Регулаторът на напрежение S7V8A на Pololu представлява switching регулатор (наричан още switched-mode power supply (SMPS) или DC-to-DC конвертор) използващ buck-boost топология.

Модулът конвертира входни напрежения от 2.7V до 11.8V като съответно повишава или понижава напрежението на изхода, според настройката от потребителя, в диапазона от 2.5V до 8V. Типичната ефективност на регулатора е около 90%. Захранващото входно напрежение може да бъде по-голямо, по-малко или равно на това което е настроено да се подава на изхода.

Тази гъвкавост при входните напрежения е особено подходяща за системи захранвани от батерии при които напрежението на батерията в началото на употребата е над минимума за захранване и пада под минимума в процеса на разреждане.

Освен ако изрично не е упоменато, че една батерия не трябва да бъде разреждана под някакъв праг/критичен минимум, можете да използвате регулатора по следния начин:

  • Ако използвате една четири клетъчна NiMH батерия, която при пълно зареждане е с напрежение 6V, при частичен разряд напрежението спада до 4V, този регулатор е приложим за сигурно захранване на вашата схема с 5V
  • Литиево-полимерна батерия с една клетка, може да захранва устройство на 3.3V през цели си цикъл на разреждане
  • Батерия на 9V, за еднократна употреба, захранваща схема на 5V, може да бъде разредена до 3V, вместо до 6V (както би било със стандартните линейни и step-down регулатори)

В повечето системи този регулатор може да предостави постоянно до 1A когато входното напрежение е по-високо от изходното (stepping down). Когато входното напрежение е по-ниско от това на изхода (stepping up), максималния ток намалява според разликата в напреженията.

Платката няма защита от подаване на захранване с обърнат поляритет!

Основни характеристики:

  • Входно напрежение: от 2.7V до 11.8V
  • Изходно напрежение: може да се настройва от 2.5V до 8V
  • Номинален изходен ток: 500mA до 1A, гарантирано при повечето комбинации на входното и изходното напрежение (изходния ток зависи от входното и изходното напрежение. Повече информация по-надолу в секцията „Ефективност на регулатора и изходен ток“)
  • Функция за спестяване на енергията поддържа висока ефективност на консумацията при малки токове (консумираното на електричество при „празен ход“ е под 0.3mA)
  • Интегрирана защита от прегряване и „късо съединение“
  • Размери: 11мм x 17мм x 3мм

Използване на регулатора

Внимание! По време на работа, този продукт може да се нагрее и да ви изгори при допир. Използвайте го с повишено внимание.

Връзки

Регулаторът има четири пина: изключване (SHDN), входно напрежение (VIN), земя (GND) изходно напрежение (VOUT).

При подаване на ниско напрежение (под 0.4V) на пина SHDN, регулатора се изключва и преминава в режим на ниска консумация. Консумираното електричество на „празен ход“ в sleep mode се контролира от 100k pull-up резистор между SHDN и VIN. Ако подавате на SHDN нисък потенциал, този резистор ще консумира 10µA на волт от VIN входа (например, консумацията в sleep режим при 5V ще бъде 50µA).

Ако подадете висок потенциал (над 1.2V) на пина SHDN регулатора ще се включи. В случай, че искате регулатора да е винаги включен можете да го свържете директно към VIN пина.

Входното напрежение, през VIN пина, може да бъде между 2.7V и 11.8V. По-ниски напрежения на входа биха изключили регулатора, а по-високи биха го изгорили. Проверете дали „шумовете“ във веригата на входа не са големи. Бъдете предпазливи и за пиковата консумация при стартиране на схемата (вижте секцията „LC пикове на напрежение“ по-долу).

Изходното напрежение, на VOUT пина, се определя от положението на позиционния потенциометър намиращ са на платката.

Растера на пиновете позволява използването на платката върху бредборд.

Настройване на изходното напрежение

Може да измерите изходното напрежение използвайки мултиметър. Със завъртане на  потенциометъра по часовата стрелка ще увеличите изходното напрежение. Напрежението на изхода може да бъде повлияно ако отвертката с която сте нагласили потенциометъра, го докосва по време на измерването. Извършвайте измервания само когато до платката не се докосва нищо.

Имайте предвид, че изходното напрежение може да падне под 2.5V или да се покачи над 8V при крайните положения на потенциометъра.  Това няма да изгори регулатора, но така работата му не е надеждна, а изходящото му напрежение може да стане нестабилно.

Потенциометърът няма  физически стоп, което означава, че може да бъде завъртан на 360 градуса, като по този начин може да попадне в регион, чиято съответстваща настройка на изходно напрежение да е 0.5V.

Изходното напрежение може да е до 3% по-високо от нормалното когато има много малък товар или въобще няма товар.  Подаваното изходно напрежение също може да падне в зависимост от консумацията на ток, особено когато регулатора усилва по-ниско напрежение към по-високо (stepping up). При нормална работа този пад на напрежение е в рамките на 5% от заданието.

Ефективност на регулатора и изходен ток

Ефективността на регулатора на напрежение, дефинирана от съотношението на входната мощност към изходната, е важна за определяне на производителността, особено ако се взима под внимание нагряването и продължителността на работа на батерии.

Както се вижда от графиките отгоре switching регулатора има ефективност между 80% и 95% за повечето приложения. Функцията за ниска консумация поддържа тези стойности на ефективност дори и при малки токове преминаващи през регулатора.

LC пикове на напрежение

При свързване на регулатора към електрическа схема, голямата първоначална консумация на енергия от схемата може да предизвика пикове на напрежението много по-големи от входното напрежение. Тези пикове могат да изгорят регулатора, ако надвишат максималното за него напрежение.

В случай, че  захранвате регулатора с повече от 9V, използвате по-дълги проводници или захранването ви е с голяма индуктивност, препоръчваме да запоите 33?F или по-мощен електролитен кондензатор в близост до регулатора, между VIN и GND пина. Кондензатора трябва да е за поне 16V.

Повече информация за LC пикове на напрежение можете да видите в инструкциите за употреба.


Страница на продукта

COM-0338


Този продукт е добавен в каталога на Friday 23 August, 2013.
Price
22.40 лв.