Right House Image
Hand Picture, Dobar DenГост!.М.а.г.а.з.и.н ROBOTEV.com

Back

Ултразвуков сензор за разстояние - Maxbotix LV-EZ2
Price
64.55 лв.

Описание

LV-EZ2 е ултразвуков сензор за разстояние, който засича обекти до 6,45 метра (255 инча). Сензорът дава точна информация за разстоянието от 6 до 255 инча на стъпки от 1 инч (2,54 см.). Изходните данни връща чрез аналогов (AN), широчнинно-импулсен (PW) и RS232 сериен изходи, като трите интерфейса са активни едновременно. Всяко отчитане отмена 49mS, през които се формира импулса, регулира се аналоговото напрежение и се изпращат серийните данни.

Характеристики

Захранва се с напрежение от 2,5 до 5,5 V и има средна консумация от 2mA. Аналоговият изход подава Vcc/512 V за всеки инч разстояние, а при широчинно-импулсния изход на всеки инч отговаря период от 147uS. Серийният изход работи при baud rate 9600 и връща фрейм с формата 81N, съставен от ASCII символите R, 3 цифри отговарящи на разстоянието в инчове и carriage return (ASCII 13).

Свързване

GND се свързва към маса
+5 е към захранващо напрежение
TX е серийният RS232 изход
RX спира измерването, когато му се подаде нулев потенциал
AN е аналоговият изход
PW е широчинно-импулсния интерфейс
BW разрешава серийния изход, когато не е свързан

Забележки

Когато се отчита дълго разстояние, непостредствено след късо, аналоговото напрежение може да не достигне желаното ниво само за един цикъл.

С пускането сензора се калибрира и разстоянието поне до 7инча трябва да е празно. Ако през този първи цикъл има обект, твърде близо до сензора, това разстояние ще се пренебрегва от него.

Ако температурата, влажността или захранващото напрежение рязко се променят, е необходимо сенозра да се калибрира отново.

Не е пригоден да се използва на открито.

Полезни връзки

Пример с Ардуино.

Изтеглете дейташийта.

Страница на продукта.

SEN-0054


Този продукт е добавен в каталога на Sunday 12 April, 2009.
Price
64.55 лв.