Left Nav Clouds Библиотека Курсове Информация Приятели Блог Left Nav Stars
Right House Image
Hand Picture, Dobar DenГост!.М.а.г.а.з.и.н ROBOTEV.com

Back

Регулатор на напрежение NCP1402 3.3V (Boost)
Price
9.00 лв.

Този малък boost (или step-up) switching регулатор е базиран на NCP1402 интегрална схема. Малките му размери 8.4мм × 12.7мм и изискването за минимално захранващо напрежение поне 0.8V правят приложим този продукт за изграждането 3.3V системи захранвани от батерии с по-ниски напрежения.

Колебанията в изходните токове и напрежения пряко зависят от входното напрежение (вижте в секцията „Ефективност на регулатора и изходен ток“ по-долу), но регулатора може да осигури до 200mA ако входното напрежение е достатъчно високо.

При ниски напрежения колебанията в изходното напрежение са под 40mV от пик до пик. Когато подаваното на входа напрежение е по-близо до изходното, колебанията на изхода бързо нарастват до 150mV от пик до пик. Поради тази причина, добавянето на кондензатор между изходното напрежение и земя е препоръчително за намаляване на „шумовете“ .

Примери за употреба на модула:

  • Захранване на 3.3V системи от батерии предоставящи по-малък потенциал (например 1.5V)
  • Захранване на подсистеми, изискващи по-високо напрежение,  от системи работещи на по-ниско (например захранване на сензор работещ на 5V от система работеща на 3.3V)

Ако схемата ви е с по-силни токове, препоръчваме използването на регулируем boost регулатор.


Използване на Boost регулатора

Този модул има три пина: входно напрежение (VIN), земя (GND) и изходно напрежение (VOUT). Растера на пиновете позволява използването на платката върху бредборд.

Основни характеристики:

  • Захранващо напрежение: от 0.8V до VOUT (изходното напрежение)
  • Поддържане на 3.3V с точност до 2.5%
  • <3mA типична консумация на ток при „празен ход“/без товар
  • Малки размери: 8.4мм × 12.7мм × 3.8мм
  • Тегло (без рейки): 0.6г

Електрическа схема:


Ефективност на регулатора и изходен ток

Ефективността на регулатора на напрежение, дефинирана от съотношението на входната мощност към изходната, е важна за определяне на производителността, особено ако се взима под внимание нагряването и продължителността на работа на батерии.

Както се вижда от графиката отгоре switching регулатора има ефективност между 75% и 90% за повечето приложения.

Максималния изходен ток, който може да предостави схемата, е приблизително пропорционален на съотношението на входното към изходното напрежение.

При 0.8V на входа, можете да използвате приблизително 5mА преди изходното напрежение да започне да пада. Максималния изходен ток от 200mA може да бъде постигнат при потенциал на входа приблизително 2.7V. Важно е да знаете, че максималният ток зависи от множество фактори, включително околната температура, наличието на охлаждане на схемата и други.


LC пикове на напрежение

При свързване на регулатора към електрическа схема, голямата първоначална консумация на енергия от схемата може да предизвика пикове на напрежението много по-големи от входното напрежение. Тези пикове могат да изгорят регулатора, ако надвишат максималното за него напрежение.

При тестове със стандартни захранващи проводници, входно напрежение над 4V предизвиква пикове на напрежение надхвърлящи 6V, което е повече от максималното напрежение за NCP1402.

Можете да намалите тези пикове, като добавите 33μF или по-мощен електролитен кондензатор, в близост до регулатора, между VIN и GND пинове.

Повече информация за LC пикове на напрежение можете да видите в инструкциите за употреба.


Страница на продукта

COM-0759


Този продукт е добавен в каталога на Monday 04 August, 2014.
Price
9.00 лв.