Left Nav Clouds Библиотека Курсове Информация Приятели Блог Left Nav Stars
Right House Image
Hand Picture, Dobar DenГост!.М.а.г.а.з.и.н ROBOTEV.com

Back

Драйвер за стъпков мотор с А4988
Price
33.20 лв.

Това е брейкаут платка за драйвера за стъпкови мотори А4988 на Allegro. Драйверът разполага с регулируем ограничител на силата на тока и дава възможност да се избират от пет различни размера на стъпката, с която да се движи мотора. Работи с напрежения от 8V до 35V и може да подава до 2А на намотка и има защита прекомерна сила на тока.

Основни характеристики:
- лесен контрол на посоката и броя стъпки
- пет различни размера на стъпката – цяла, половин, четвърт, една осма или една шестнайсета.
- потенциометър за регулиране на максималния ток, който да достига до мотора. Така може да подавате напрежение по-високо от номиналното за мотора за да постигнете по-голяма тяга и по-голям брой стъпки за единица време.
- интелигентен chopping контрол и автоматичен избор на decay режима (fast decay или slow decay).
- защита от прегряване, защита при обръщане полюсите на захранване, както и автоматично изключване при прекалено ниско напрежение.

Използване на драйвера:Свързване на захранването:

Драйверът се нуждае от напрежение за логическо управление (logic supply current) между 3 и 5.5V, което се свързва към VDD и GND пиновете. Нуждае се и от напрежение за управление на мотора (motor power supply) между 8 и 35V, което се свързва към VMOT и GND пиновете. Тези захранващи напрежения трябва да имат подходящи декуплиращи кондензатори в близост до платката, и трябва да могат да издържат на пикове до 4А.

Свързване на мотора:

ВАЖНО: Свързването или откачването на мотор докато драйвера работи може да го унищожи!

Драйверът може да управлява както униполярни така и биполярни стъпкови мотори. За свързване на биполярни мотори с по четири кабела вижте схемата по-горе. За свързване на други мотори вижте допълнителната информация (на английски).

Размер на стъпката (и микростъпката)

Обикновено стъпковите мотори имат номинален размер на стъпката (например, 1.8 градуса или 200 стъпки на оборот), което се отнася към целите стъпки. Драйвери като A4988 позволяват да се постигне по-голяма резолюция като използва позициониране между целите стъпки. Това се постига когато намотките на мотора се енергизират с междинни нива за силата на тока. Така например режимът за четвърт стъпка дава на 200-стъпков мотор четири пъти по-голяма резолюция или 800 стъпки на оборот.

Този драйвер позволява да се избира от пет различни резолюции (или размери на стъпката) чрез сигналите подавани към пинове (MS1, MS2, MS3). И трите пина - MS1, MS2, MS3 са фабрично свързани със 100kΩ pull-down резистори. Силата на тока трябва да е ограничена достатъчно ниско за да работят режимите за микростъпки. В противен случай междинните нива за сила на тока няма да са точни и моторът ще работи в режим за цяла стъпка.

MS1 MS2 MS3 Резолюция (размер на стъпката)
LOW LOW LOW цяла стъпка
HIGH LOW LOW половин стъпка
LOW HIGH LOW четвърт стъпка
HIGH HIGH LOW една осма стъпка
HIGH HIGH HIGH една шестнайсета стъпка


Пинове за контрол:

Всеки импулс подаден на STEP пина съответства на една стъпка (или микростъпка) в посоката избрана чрез DIR пина. Имайте предвид, че STEP и DIR пиновете не са „дърпани“ фабрично към нито едно от логическите нива и не бива да се оставят висящи. Ако ви е нужно въртене само в една посока, свържете DIR пина директно към VCC или GND. Интегралната схема A4988 има три пина за контролиране режима на работа - RESET, SLEEP и ENABLE. За повече подробности за тези пинове вижте дейташийта. Забележете, че RESET пина е оставен висящ и ако не го използвате го свържете към съседния SLEEP пин.

Ограничаване силата на тока:

За да се постигне по-голям брой стъпки на оборот и по-добра тяга, подаваното напрежение към мотора е много по-високо от допустимото без ограничаване силата на тока. Например, ако максималният ток за мотора е 1А, а съпротивлението на всяка от намотките е 5Ω, тогава максимално допустимото напрежение е 5V. Ако този мотор се захранва с 12V, броя стъпки за единица време ще е много по-голям, но силата на тока трябва активно да се ограничи до 1А за да не се повреди мотора.

Драйверът A4988 поддържа такова активно ограничаване на силата на тока, и тример потенциометърът на платката се използва за да се определи границата. Един от начините да нагласите границата е да използвате драйвера в режим за цяла стъпка и без да подавате импулси на STEP пина да измерите силата на тока на намотките. Измераната сила на тока ще покаже границата умножена по 0.7 (тъй като и двете намотки са енергезирани и ограничени на 70% в режим на пълна стъпка).

Съображения за отделянето на топлина

По спецификация максималната сила на тока за интегралната схема A4988 е до 2А на намотка, но в действителност максималната сила на тока, която може да се постигне зависи от това колко добре може да охлаждате чипа. Брейкаут платката е проектирана да отделя топлина, но ако ще подавате повече от 1А е необходим радиатор или друг метод за допълнително охлаждане. Препоръчваме подходящо оразмерените радиатори и термопроводима лепенка.

ВАЖНО: Интегралната схема достига температури достатъчно високи за да ви изгорят много преди да прегрее.

Електрическа схема:Страница на продукта.

MOT-0215


Този продукт е добавен в каталога на Friday 10 February, 2012.
Price
33.20 лв.