Right House Image
Hand Picture, Dobar DenГост!.М.а.г.а.з.и.н ROBOTEV.com

Back

Ардуино шийлд - Wireless SD Shield
Price
32.40 лв.

Шийлдът позволява на Ардуино платка да комуникира безжично посредством радио модул. Създаден е за серията Xbee модули от Digi, но може да се ползва и с всеки друг радио модул със същия footprint. Шийлдът може да се използва като заместител на USB кабела за връзка между Ардуино и компютър или в по-сложна mesh мрежа с по-голям брой нодове. Шийлдът дава достъп до всеки един от пиновете на Xbee модула в удобен растер от 2.54мм.

Ключе на шийлда позволява Xbee модулът да се преконфигурира, да се използва за комуникация с Ардуино, както и да се препрограмира Ардуино контролера без да се сваля шийлда.

Когато ключето е в позиция MICRO, Xbee модулът комуникира с микроконтролера. Всички Serial съобщения изпращани от Ардуино контролера ще стигат до Xbee модула и ще се предават безжично. При тази позиция на ключето не може да се препрограмира Ардуино контролера.

Когато ключето е в позиция USB, Xbee модулът комуникира с USB адаптера и има директна връзка с компютър. В тази позиция може да се променя конфигурацията на Xbee модула, както и да се препрограмира Ардуино контролера. Обърнете внимание, че за да се конфигурира Xbee модула е нужно на Ардуино контолра да е качена празна програма като тази от File>Examples>Basics>BareMinimum в средата за програмиране на Ардуино.

Забележка: Този шийлд се продава без Xbee модул.

Шийлдът е съвместими със следните Xbee модули предлагани от Роботев:

XBee 1mW с чип антена - Series 1

XBee 2mW PCB антена - Series 2

Свържете се с нас ако имате нужда от Xbee модули с по-голям обхват.

Полезни връзки:

Страница на продукта

ARD-0028


Този продукт е добавен в каталога на Sunday 28 October, 2012.
Price
32.40 лв.