Right House Image
Hand Picture, Dobar DenГост!.М.а.г.а.з.и.н ROBOTEV.com

Back

Сензор за линия QTR-8RC
Price
26.30 лв.

Този сензор има 8 двойки от инфрачервени LED и фототранзистори. Разстоянията между двойките е 0.375", което ги прави подходящи за роботи следящи линия.

В сензора LEDовете са свързани по групи, за намаляване на консумацията на енергия. Схемата разполага с MOSFET транзистори които позволяват изключване на диодите за допълнителни измервания или спестяване на енергия. Всеки сензор разполага с отделно изведен цифров пин за отчитане.

Функционалност

Модула QTR-8RC е замислен като сензор за следене на линия, но може да бъде използван и с общо предназначение като сензор за близост или сензор за измерване на отражение.

Всеки фототранзистор използва верига за разреждане с кондензатор. Тази верига позволява аналогово отчитане на сензора, като показанието е времето за което се разрежда кондензатора. По-кратко време за разреждане на кондензатора означава по-голямо отражение.

Портовете за изходните данни са отделно един от друг, но LEDовете са групирани по двойки за намаляване на консумацията на енергия.

Светодиодите се контролират от MOSFET транзистори с гейт във „високо ниво“. Това позволява LEDовете да бъдат изключвани при подаване на нисък потенциал към гейтовете на MOSFET транзисторите.

Изключването на LEDовете може да е полезно за ограничаване на консумацията, когато сензорите не отчитат или за промяна на яркостта посредством PWM контрол.

Делителят на напрежение на диодите за 5V е от два резистора, което позволява лесно преминаване към 3.3V като се премахне единият резистор. Токът който консумира един диод е приблизително 20-25mA, което прави консумацията на цялата схема под 100mA.

Електрическа схема:


Основни характеристики:
 • Размери: 2.95" x 0.5" x 0.125" (без рейки)
 • Захранващо напрежение: 3.3-5.0V
 • Необходим ток: 100mA
 • Метод на отчитане: цифрово
 • Оптимално разстояние за правилно отчитане: 3мм
 • Максимално разстояние: 9.5мм
 • Тегло (без рейки): 3.09г
Отчитане на QTR-8RC модула

Този модул има осем еднакви изхода, за отделно семплиране на сензорите, които изискват цифрови входове/изходи.

Цифровите пинове първоначално трябва да заредят кондензатора (поддържане на висок потенциал) и след това чрез тях да се измери времето в което кондензатора се разрежда през фототранзистора. Този подход има преимущества, особено в комбинация с възможностите за изключване на LEDовете:

 • Не е необходимо използването на аналогово-цифров-преобразувател (ADC)
 • Подобрена чувствителност
 • Паралелно отчитане на всички 8 сензора
 • Паралелното отчитане позволява оптимизация при захранването на LEDовете

Стъпките за използване на сензора са следните:

 1. Включване на инфрачервените диоди (опция)
 2. Задаване на входноизходните линии състояние „изход“. Подаване на висок потенциал през тези изходни линии
 3. Изчакване на поне 10us, за да може 10nF кондензатор да се зареди
 4. Превключване на входноизходните линии в състояние „вход“ (висок импеданс)
 5. Отчитане на времето за разреждане на кондензатора, изчакване цифровите линии да преминат в „ниско ниво“
 6. Изключване на инфрачервените диоди (опция)

При силно отражение, времето за разряд може да бъде до няколко микросекунди, докато при липса на отражение това време може да достигне няколко милисекунди. Точното време на разреждане зависи от характеристиките на входно/изходните портове на микроконтролера.

Достатъчно адекватни резултати могат да бъдат постигнати при семплиране на 1kHz на всички 8 сензора. Ако системата не изисква висока скорост на опресняване, могат да бъдат предприети стъпки за спестяване на енергия посредством изключване на LEDовете. Например, ако 100Hz са достатъчно за системата, LEDовете могат да бъдат изключени през 90% от времето, намалявайки консумацията на ток от 100mA до 10mA.

AVR библиотеката на Pololu предлага функции, който улесняват използването на сензора.

Има също и Ардуино библиотека за тези сензори.

Разделяне на модула на две части

Ако не се налага да използвате всички 8 сензора или нямате място за да монтирате всички, може да разделите платката на две отделни части и да използвате осемте сензора на отделни модули.

Печатната плата може да бъде разделена по перфорираната линия, чрез огъване докато не се отделят двата модула. Всяка част функционира като самостоятелен сензор за линия.

Комплекта включва 25-пинови рейки с растер 0.1" и 100 Ohm through-hole резистор.


Резистора се използва в случай, че разделите платката на две части.

Страница на продукта


SEN-0390


Този продукт е добавен в каталога на Thursday 14 November, 2013.
Price
26.30 лв.