Right House Image
Hand Picture, Dobar DenГост!.М.а.г.а.з.и.н ROBOTEV.com

Back

Сензор за ток ACS714 от -5 до +5A
Price
48.80 лв.

Този сензор представлява брейкаут платка за чипа ACS714LLCTR-05B-T на фирмата Allegro. Работата на сензора се базира на ефекта на Хол.

Сензорът работи при захранване 5V, като чувствителността на отчитане е 185mV/A.


Основни характеристики:
  • Сензорът е предвиден за ток на входа в двете посоки от -5A до 5A (в извънредни случаи може да издържи до пет пъти надвишаване на номиналния ток)
  • Вътрешно съпротивление 1.2mΩ. Платката е така проектирана, че да има минимални загуби на енергия.
  • Сензорът използва ефекта на Хол, който представлява разделяне на силнотоковата верига от слаботоковата верига на електрониката. Това позволява платката да бъде поставена навсякъде по веригата и да бъде използвана в системи изискващи електрическа изолираност.
  • Обхват от 80kHz, който може да бъде намален чрез добавяне на кондензатор към пиновете с означение “filter“.
  • Висока степен на точност и надеждност: типична грешка в рамките на ±1.5% при стайна температура, с фабрична калибрация. Изключително стабилно изходно напрежение и почти нулев магнитен хистерезис.
  • Работа при температури от -40°C до 150°C.

Отдолу на платката има означения на пиновете. Положителната посока на тока е означена със стрелка до която има “+i”.

Използване на сензора

Електрически връзки

Необходимото захранващо напрежение за сензора е от 4.5V до 5.5V (подава се на пинове Vcc и GND).

Сензорът се отчита аналогово. При напрежение 5V подавано на Vcc, напрежението на аналоговия пин за отчитане на сензора се „центрира“ на 2.5V и се променя с 185mV на всеки ампер промяна на входния ток. При повишаване на ток в положителна посока, напрежението на аналоговия пин се повишава, съответно при ток в отрицателна посока намалява.

Внимание: Този продукт е предназначен за напрежения под 30V. Работа при по-големи напрежения може да бъде опасна.

Мощната верига може да бъде свързана към платка по множество начини. За системи с по-малки токове, можете да запоите към платката рейки с растер 0.1" (мъжки). За по-силнотокови вериги, запоявайте проводниците директно към платката или използвайте клеми.

Информация относно монтажа

Платката разполага с два монтажни отвора. Тези отвори са на разстояние 0.5" и са предназначени за винтове #2.

Филтриране

Интегралната схема разполага с вградено съпротивление 1.7 kΩ и 1nF кондензатор, които работят като low-pass филтър с честота 90kHz. Можете да настроите честотата на филтъра за по-точно отчитане на системи с по-бавно опресняване като добавите кондензатор (успоредно) към пиновете означени „filter”.

При добавяне на кондензатор, новата честота на отчитане се изчислява по формулата: F = 1 / (2πRC) = 1 / (11kΩ * (1 nF + Cf)), където Cf е стойността на кондензатора добавен на платката.

Електрическа схема:
Дейташийт за ACS714
Страница на продукта

SEN-0395


Този продукт е добавен в каталога на Thursday 07 November, 2013.
Price
48.80 лв.