Right House Image
Hand Picture, Dobar DenГост!.М.а.г.а.з.и.н ROBOTEV.com

Back

Сензор за ток ACS709 от -75 до +75A
Price
36.50 лв.

Това е брейкаут платка за сензора ACS709LLFTR-35BB-T на фирмата Allegro. Работата на сензора се базира на ефекта на Хол. Чипът предлага опцията за сигнализация при претоварване (прекалено голям ток), като „критичният праг“ на претоварване може да бъде настройван.

Сензорът може да работи при захранване от 3V до 5.5V, като чувствителността му на отчитане е:

 • 18.5mV/A при потенциал на Vcc 3.3V
 • 28mV/A при потенциал на Vcc 5V


Основни характеристики:
 • Оптимизирана точност за входен ток в двете посоки от -37.5A до 37.5А. Максималният обхват на сензора е от -75A до 75А, но тези токове са допустими за кратък период.
 • Вътрешно съпротивление 1.1mΩ. Платката е така направена, че да има минимални загуби на енергия.
 • Сензорът използва ефекта на Хол, което представлява разделяне на силнотоковата верига от слаботоковата на електрониката. Това позволява платката да бъде поставена навсякъде по веригата и да бъде използвана в системи изискващи електрическа изолираност.
 • Обхват от 120kHz, който може да бъде намален чрез добавяне на кондензатор към пиновете с означение “FILT“.
 • Висока степен на точност и надеждност: типична грешка в рамките на 2% при стайна температура, с фабрична калибрация. Изключително стабилно изходно напрежение при „празен ход“/без товар
 • Работа при температури от -40°C до 150°C.
 • Праг на претоварване който може да бъде конфигуриран: FAULT пина на платката преминава в „ниско ниво“ когато тока през сензора надвиши конфигурирания „праг“. Продължителността, за която критичния праг може да е преминат преди да се активира тази система, може да се променя чрез добавяне на допълнителен кондензатор.

Отдолу на платката има означения на пиновете. Положителната посока на тока е означена със стрелка до която има “+i”.

Забележка: Разширеният обхват от -75A до 75А може да се използва само за кратки периоди от време. При проведени тестове, преди да надвиши максимална температура (150°C) интегралната схема издържа:

 • 50А за 20 секунди
 • 37.5А за 150 секунди

Поради тези особености, освен ако няма да охлаждате платката допълнително, е препоръчително да подавате ток под 30A.

Въпреки че платката е с ниско вътрешно съпротивление от 1.1mΩ, температурата до която може да достигне по време на работа може да ви изгори. Използвайте с повишено внимание.

Интегралната схема не разполага с термална защита. При системи с по-големи токове, трябва да се предвиди подходящо охлаждане.

Използване на сензора

Електрически връзки

За да използвате този сензор трябва да свържете следните пинове: входен ток (IP+ и IP-), захранване на логиката (VCC и GND) и пин за изходящата информация от сензора (VIOUT). Всички останали пинове са опционални.

Сензорът може да бъде захранван с напрежения от 3V до 5.5V. Данните му се отчитат аналогово, като изходното аналогово напрежение е правопропорционално на отчетения входн ток.

Изходното напрежение при състояние „без товар“ е VCC/2 и се променя с 28mV на ампер входен ток (при VCC = 5V). При ток в права посока напрежението на изходния пин се увеличава, съответно при ток в обратна посока се намалява.

При произволен входен ток i (в Ампери) изходното напрежение на аналоговия пин за отчитане на сензора може да бъде представено в следния вид:

VIOUT = (0.028 V/A * i + 2.5 V) * VCC / 5 V

Пинът VZCR предоставя обратна връзка по напрежение която обозначава коя стойност на аналоговия изход е „нулевия ток“. Стойността на напрежението на VZCR е приблизително VCC/2. Информацията от този пин може да се използва за повишаване на точността на отчитане на данните от изходния аналогов пин VIOUT.

Пинът FILT ви позволява да настроите обхвата на сензора, като добавите кондензатор, между него и земя (GND пина е изведен до FILT за улеснение). Без външен кондензатор за филтриране обхвата на сензора е 120kHz. Повече информация относно филтрирането можете да намерите в дейташийта на продукта.

Пинът FAULT е по подразбиране във „високо ниво“ и преминава в „ниско ниво“ когато отчетения ток надвиши зададения „праг“. Този праг е определен от напрежение към VOC пина и зависи от делителя на напрежение показан на електрическата схема по-долу.

По подразбиране критичният „праг“ е 57А, но може да бъде променен чрез добавяне на външни резистори към делителя на напрежение за промяна на напрежението подавано на VOC пина.

При преминаване на FAULT пина в ниско ниво, състоянието му може да бъде възстановено чрез подаване на нисък потенциал към FAULT_EN пина (този вход е с pull-up резистор).

Външен кондензатор, към пин Coc, може да бъде добавен за увеличаване на времето за реакция при претоварване. Без допълнителен кондензатор, това време е под 2us.
Избора на свързване на силнотоковата верига към платката е според очакваната големина на тока. За по-маломощни схеми използвайте рейки, докато при схеми с по-големи токове е препоръчително използването на клеми или директното запояване на проводниците към платката.

Внимание: Този продукт е предназначен за напрежения под 30V. Работа при по-големи напрежения може да бъде опасна.

Информация за монтаж

Платката разполага с два монтажни отвора от страната на логическите елементи. Тези отвори са на разстояние 0.6" и са предвидени за винтове #2.

Комплекта включва рейки с растер 0.1″ които трябва да запоите.Електрическа схема:Дейташийт за ACS709
Страница на продукта

SEN-0339


Този продукт е добавен в каталога на Thursday 07 November, 2013.
Price
36.50 лв.