Right House Image
Hand Picture, Dobar DenГост!.М.а.г.а.з.и.н ROBOTEV.com

Back

Ардуино Industrial 101
Price
82.30 лв.

Arduino Industrial 101 е платка с минимални размери и функционалност като Arduino YUN и е предназначена за продуктова интеграция.

Arduino Industrial 101 e брейкаут платка за Arduino 101 LGA модула. Също както YUN, Industrial 101 идва с ATmega32U4 и Atheros AR9331 с WiFi и Linino OS.

Arduino Industrial 101 e Evaluation board за Arduino 101 LGA модула. ATmega32u4 микроконтролерът е вграден в платката за основа. Модулът поддържа Linux дистрибуция, базирана на OpenWRT, наречена LininoOS. Arduino 101 LGA модула разполага с вграден WiFi (IEEE 802.11b/g/n работещ с максимална скорост до 150Mbps 1x1 2.4 GHz),  3 GPIOs (два от които могат да бъдат ползвани като PWM изходи), 4 аналогови входа, 1 USB, 1 Ethernet интерфейс, достъпен през хедър пиновете и вграден DC/DC конвентор. Прочетете ръководството за сглобяване и само свържете Вашата платка към компютър с micro USB кабела за да започнете.Arduino 101 LGA микропроцесор

Процесор

Atheros AR9331

Архитектура

MIPS

Работно напрежение

3.3 V

Flash Memory

16 MB

RAM

64 MB DDR2

Тактова честота

400 MHz

WiFi

802.11 b/g/n 2.4 GHz

Ethernet

802.3 10/100 Mbit/s (изведен на хедър)

USB

2.0 Host (изведен на хедър)
Arduino ATmega32u4 Микроконтролер

Микроконтролер

ATmega32u4

Архитектура

AVR

Работно напрежение

5 V

Flash memory

32 KB

SRAM

2.5 KB

Тактова честота

16 MHz

Аналогови IO пинове

12 (4 изведени на хедър)

EEPROM

1 KB

DC ток на I/O пин

40 mA
Обща информация

Входно напрежение

5 V

Цифрови IO пинове

20 (7 от тях са на хедърите)

PWM Output

7 ( 2 от тях са на хедърите)

Консумация на енергия

130 mA

Размери на платката

42 x 51 mm

GPIO

3 върху хедърите

Поддръжка на DogOLED

1 върху хедърите

Тегло

0.012 Kg


Захранване

Препоръчва се платката да се захранва през micro-USB конектора с 5VDC. Ако захранвате платката през Vin пина, трябва да осигурите регулирано напрежение от 5VDC. Платката няма вграден регулатор за напрежение по-високо от 5V и такова би я повредило. Захранващите пинове са следните:

 • VIN. Входното напрежение за Ардуино платката. За разлика от други Ардуино платки, ако захранвате платката през този пин, трябва до осигурите регулирано напрежение от 5V.
 • 5V. Този пин дава достъп до захранването на микроконтролера и другите компоненти върху платката. Идва от Vin или от USB-то, в зависимост от захранващият източник на платката.
 • 3.3V Този пин дава достъп до напрежение от 3.3V генерирано от вградения в платката регулатор на напрежение. Максималният ток, който може пина да осигури, е 50mA.
 • GND. Земя
 • IOREF. Този пин дава референция за напрежението, на което работят входно-изходните пинове (VCC върху платката). За Industrial 101 е 5V.

Памет

ATmega32u4 разполага с 32KB флаш памет(от които 4KB се използват за бутлоудъра). Също така има и 2.5 KB SRAM и 1 KB EEPROM (може да се чете и пише с помощта на EEPROM библиотеката). Паметта на AR9331 не е вградена в самия процесор. RAM паметта и постоянната памет са външни. Industrial 101 има 64 MB DDR2 RAM и 16 MB флаш памет. Флаш паметта е фабрично заредена с Линукс дистрибуция, базирана на OpenWrt, наречена Linino OS. Може да промените съдържанието на фабричния образ, когато инсталирате програма или ако промените конфигурационния файл. Винаги може да върнете фабричните настройки, натискайки "USER1" бутона за 30 секунди.

Инсталацията на Linino OS заема около 9MB от 16-те MB вградена флаш памет. Може да ползвате micro SD карта (необходимо е да добавите външен слот) ако се нуждаете от допълнително дисково пространство за инсталиране на приложения.

Входове и изходи

Всеки един от 7-те изведени входно-изходни цифрови пинове на ATmega32u4 може да бъдат ползвани и като входове и като изходи с помощта на pinMode(), digitalWrite() и digitalRead() функциите. Пиновете работят на 5V. Всеки пин може да дава или приема максимално 40 mA и разполага с вграден 20-50 kOhms pull-up резистор (изключен по подразбиране). Някои пинове имат специализирани фунции:

 • Сериини: Служат за получаване и изпращане на TTL сериини данни, изпозвайки хардуерните сериини възможности чрез Serial1 класа. Хардуерните сериини портове на ATmega32U4 и на AR9331 върху Industrial 101 са свързани помежду си и се ползват за комуникация между двата процесора. Както е стандартно за Linux системите, през серийния порт на AR9331 може да достъпите програмите и инструментите от Linux дистрибуцията през вашата програма.
 • TWI: Поддръжка на TWI комуникация през Wire библиотеката.
 • PWM: 5, 6. Предоставя 8-битов PWM изход. Ползва се чрез analogWrite() функцията.
 • SPI: на ICSP хедъра. Тези пинове поддържат SPI комуникация, чрез SPI библиотеката. Забележка: SPI пиновете не са свързани към цифровите входно-изходни пинове като е при Arduino UNO. Те са достъпни само чрез ICSP конектора. SPI пиновете са също свързани към gpio пинове на AR9331, където SPI итерфейса е имплементиран софтуерно. Това означава, че ATMega32u4 и AR9331 могат да комуникират, използвайки SPI протокола.
 • LED: 13. Има вграден LED, свързан с цифровия пин 13. Когато на този пин е подадено високо ниво, LED-ът е включен, когато на пина е подадено ниско ниво, LED-ът е изключен. Има още няколко индикиращи LED диоди – индикиращ захранване(PWR), WLAN връзка, WAN връзка, TX и RX.
 • Аналогови входове: A0 - A3 и A7 (на цифров пин 6). Industrial 101 разполага с 4 аналогови входа, обозначени от A0 до A3, и всички те могат да бъдат ползвани като дигитални входно-изходни пинове; и А7 е на дигитален входно-изходен пин 6. Всеки аналогов вход е с 10-битова резолюция (1024 различни стойности). По подразбиране аналоговите входове мерят от 0V до 5V, но е възможно да променим горната граница, използвайки AREF пина и analogReference() функцията.
 • AREF. Референтно напрежение за аналоговите входове. Използва се чрез analogReference() функцията.

Върху платката има и 4 ресет бутона, които имат различна функция:

 • 101 RST: ресетва AR9331 микропроцесора. Ресетването на AR9331 ще предизвика рестартиране на Linux системата. Всички данни, които се пазят в RAM-та ще се загубят и всички програми, които се изпълняват, ще бъдат прекъснати.
 • 32U4 RST: ресетва ATmega32U4 микроконтролера.
 • USER1: този бутон е свързан с GP20 MIPS side и се ползва за ресетване на Wlan-а. Този бутон има двойна функция. Гллавно се използва за ресетване на Wi-Fi до фабричните му настройки. Фабричната конфигурация се състои в поставянето на Wi-Fi-а на Industrial 101 в режим на точка на свързване(access point mode (AP) ) и да настрои IP-то по подразбиране, което е 192.168.240.1, в това състояние можете да свържете вашия компютър с Wi-Fi мрежата, която се появява с SSID име "Arduino-Ind-101-XXXXXXXXXXXX", където 12-те X-ове са MAC адреса на Industrial 101. Като се свържете, ще можете да достъпите web панела на Industrial 101 през браузър на адрес 192.168.240.1 или "http://arduino.local“. Обърнете внимание, че възстановяването на Wi-Fi конфигурацията ще предизвика рестартиране на системата. За да възстановите Wi-Fi конфигурацията, трябва да натиснете и задържите WLAN RST бутона за повече от 5 секунди, но за по-малко от 10 секунди. Когато натиснете бутона, синият WLAN диод ще почне да премигва и ще продължи да премигва след като сте отпуснали бутона за още 5 секунди, индикирайки че процедурата по възстановяване на Wi-Fi конфигурацията е била успешна. Втората функция на USER1 бутона е да възстановява фабричния Linux образ. За да се случи това, трябва да натиснете бутона за 30 секунди. Обърнете внимание, че при този процес се изгубват всички файлове и инсталиран софтуер върху вградената флаш памет, свързана с AR9331.
 • USER2: свързан с GP23 MIPS side и достъпен за потребителя.

Комуникация

Industrial 101 разполага с различни начини за комуникация с компютър, друго Ардуино или друг микроконтролер. ATmega32U4 предоставя UART TTL (5V) серийна комуникация. 32U4 също позволява серийна (CDC) комуникация през USB и компютърът го разпознава като виртуален софтуерен ком порт. Чипът играе ролята на USB 2.0 (на максимална скорост) при използване на стандартни USB COM драйвери. Arduino IDE разполага със сериен монитор, който позволява данни под формата на текст да бъдат изпращани и получавани(между Ардуиното и компютъра). RX и TX диодите върху платката ще премигват при предаване на данни през USB връзката към компютъра. Цифровите пинове 0 и 1 се използват за серийна комуникация между 32U4 и AR9331. Може да контролирате комуникацията между двата процесора с помощта на Ciao библиотеката.

Arduino Ciao е лесна за използване, мощна технология която позволява на Ардуино програмите да комуникират интуитивно с „външния свят“. Нейната цел е да опрости взаимодействието между микроконтролера и Linino OS, позволявайки различен набор от връзки посредством най-често използваните протоколи, услуги от трети лица или социални мрежи.

Ciao е проектиран така, че да бъде изграден от модули и лесен за кофигуриране. Неговата цел е да поддържа няколко връзки, способни да си взаимодействат със системните ресурси (файловата система, конзолата, паметта) и да комуникира с най-често използваните протоколи (XMPP, HTTP, WebSocket, COAP, и други) и приложения (Jabber, WeChat, Twitter, Facebook, etc.).

Ciao е лека библиотека, която може да бъде ползвана в Ардуино програмите за микроконтролера, за да изпраща и получава данни през серийните портове по елементарен и интуитивен начин.

SoftwareSerial библиотеката позволява серийна комуникация през всеки един от цифровите пинове на Industrial 101.

ATmega32U4 поддържа I2C (TWI) и SPI комуникация. Arduino IDE предоставя Wire библиотеката, за да опрости използването на I2C шината.

За SPI комуникация, ползвайте SPI библиотеката.

Industrial 101 може да имитира клавиатура и мишка чрез Keyboard и Mouse класовете.

Вграденият в платката Ethernet (нуждаете се от Ethernet приставката) и Wi-Fi интерфейсите си комуникират директно с AR9331 процесора. За да изпращате и получавате данни чрез тях използвайте Bridge или Ciao библиотеките.

Ако към Industrial 101 се добави USB host(например dogUSB), това ще Ви позволи да свързвате периферия като USB флаш устройства за допълнителна памет, клавиатури, уеб камери. Тези устройства може да се нуждаят от сваляне на допълнителен софтуер, за да функционират коректно.

Програмиране

Industrial 101 може да бъде програмирано от Arduino IDE. Изберете Arduino Industrial 101 от Tools > Board меню.

ATmega32U4 и Arduino Industrial 101 идват с предварително записан бутлоудър, който позволява да качвате нови програми на платката, без нуждата от външен хардуерен програматор. Комуникира използвайки AVR109 протокола.

Може да заобиколите бутлоудърът и да програмирате контролера през ICSP (In-Circuit Serial Programming) хедъра, използвайки Arduino ISP или нещо подобно.

Автоматичен (софтуерен) ресет

Industrial 101 не изисква натискането на физически ресет бутон преди качването на програмата. Tian е проектиран така, че позволява рестването на платката да се извършва от софтуер, изпълняващ се на свързания с платката компютър. Ресетването се задейства, когато виртуалния (CDC) сериен / COM порт е отворен на 1200 baund и после затворен. Когато това се случи, процесора ще се ресетне, прекъсвайки USB връзката с компютъра (това означава, че виртуалния сериен / СОМ порт ще изчезне). След като процесора се ресетне, бутлоудърът се стартира и ще е активен в продължение на 8 секунди. Бутлоудърът може да бъде стартиран с натискането на ресет бутона върху Industrial 101. Обърнете внимание, че когато платката се стартира за пръв път, програмата, качена от потребителя се стартира, а не бутлоудъра.

Поради начина по който Industrial 101 се ресетва, по-добре е да оставите на Arduino IDE да направи ресета преди качването на програмата, особено ако имате навика ръчно да ресетвате други платки преди да качвате програмите. Ако ресетването не може да се извърши софтуерно, винаги може да стартирате бутлоудъра, натискайки ресет бутона върху платката.

Физически характеристики

Максималните дължина и ширина на Industrial 101 платката са 5.08 и 4.32 сантиметра респективно, като USB конекторът извън габаритите на платката. Три отвора за винтове позволяват на платката да бъде закрепена за повърхност или кутия.

Схема на пиновете

Industrial 101 pinout image

Полезни връзки

Първи стъпки с Arduino INDUSTRIAL 101
Ciao библиотека
Документация на програмния език на Arduino

ARD-1304


Този продукт е добавен в каталога на Wednesday 06 July, 2016.
Price
82.30 лв.