Right House Image
Hand Picture, Dobar DenГост!.М.а.г.а.з.и.н ROBOTEV.com

Back

Ардуино шийлд – Интерфейс за Wixel модули
Price
24.90 лв. 19.20 лв.

Този шийлд представлява интерфейс между модулите Wixel за безжична комуникация и Ардуино. С помощта на този шийлд ще можете да програмирате, дебъгвате и контролирате безжично вашето Ардуино със стандартния Ардуино софтуер. Платката също е приложима и за разработчиците използващи Wixel самостоятелно, като средство за бързо прототипиране.

Шийлда заедно с Wixel модулите за безжична комуникация (с обхват ~15метра) безпроблемно изпълняват функциите на Ардуино USB интерфейса, като това означава, че ще можете:

 • Безжично да програмирате Ардуино (Ардуино Leonardo не поддържа тази функция)
 • Безжично да дебъгвате на софтуерни проекти посредством серийния монитор

В по-общ план, шийлда може да бъде използван за безжична комуникация между едно Ардуино и друг вид вградена система (или друго Ардуино).

Wixel шийлда за Ардуино не взаимодейства и не пречи на съществуващата USB комуникация. По този начин стандартната за Ардуино USB връзка е напълно използваема едновременно с шийлда.


Основни характеристики:
 • Безжично ъплоудване на вашите софтуерни проекти чрез стандартното Ардуино IDE
 • Безжична серийна комуникация, с общо предназначение, между Ардуино и компютър или друга периферия
 • Площадка за прототипиране, за по-лесно и изчистено прототипиране на електрически схеми
 • Изведен на достъпно и видимо място Ардуино Reset бутон и пин 13 с LED индикация
 • Четири 2/3 делители на напрежение за общо предназначение (могат да бъдат използвани за безопасно свързване на 5V сигнали към 3.3V входове)
 • Два MOSFET транзистора за общо предназначение (могат да бъдат използвани като конвертори на логическите нива или силно токови изходи)
 • Рейките за Wixel модула позволяват безжичния модул да бъде премахвана и използван за друго приложение
 • Подробно ръководство за потребителя

Необходими компоненти

За безжична комуникация ще са ви нужни освен шийлда и двойка Wixels модули или комплект за Wixel модули, които можем да ви осигурим при предварителна поръчка по каталог.


В комплекта са включени всички необходими рейки, за да може да бъде използван шийлда заедно с Ардуино.

Забележка: Ардуино платката се продава отделно.Примерно приложение на продукта

С помощта на Wixel шийлда и модулите за безжична комуникация могат да бъдат направени много и интересни проекти. Ето и няколко идеи:

 • Програмиране, дебъгване/изчистване на фини детайли в софтуера за управление на Ардуино робот без необходимостта от непрекъснато свързване с USB
 • Прехвърляне на информация от отдалечен сензор (например външна метеорологична станция) към вашето Ардуино или компютър
 • Безжично управляване на вашия Ардуино проект
 • Поддръжка на проекти монтирани на трудно достъпни места или места където употребата на кабели/проводници би била неудачна
 • Възможност за комуникация между множество Ардуино базирани роботи или множество интерактивни системи (за целта ще е необходимо да направите отделна разработка с Wixel)
 • Употреба на Wixel като помощен, паралелен процесор за добаване на изчислителна мощ, входно/изходни линии и добавяне на периферия към Ардуино платката (за използването на тази функция е необходима допълнителна разработка с Wixel модула)

Напредналите потребители могат да разработват програми за Wixel модулите с които да използват 12 свободни входно/изходни пинове с общо предназначение, включително и 5 аналогови входа. Също така с тези модули може да бъде разработена по-комплексна мрежа за безжична комуникация.


Страница на продукта


ARD-0236


Този продукт е добавен в каталога на Friday 23 August, 2013.
Price
24.90 лв. 19.20 лв.