Right House Image
Hand Picture, Dobar DenГост!.М.а.г.а.з.и.н ROBOTEV.com

Back

Ардуино шийлд - Ethernet със SD слот
Price
72.00 лв.

Ардуино Ethernet шийлда ви позволява да свържете Ардуино платка към Интернет или LAN мрежа посредством Ethernet библиотеката. Шийлдът използва W5100 етернет чипа на Wiznet и може да комуникира под TCP или UDP. Чипът поддържа до четири сокет връзки.

Тази версия на шийлда разполага със слот за micro-SD карта и може да се използва за съхранение на файлове които да се изпращат по Интернет. Шийлдът е съвместим както с Arduino Uno така и с Arduino Mega (с Ethernet библиотеката в средата за програмиране с версия 0019 или по-нова). Все още няма библиотека за SD карти в официалната дистрибуция на средата за програмиране, но sdfatlib библиотеката на Bill Greiman се държи стабилно. За използването и има туториал от Adafruit Industries.

Ардуино комуникира както с Wiznet W5100 чипа така и със SD картата по SPI шината през ICSP хедъра. Това са цифрови пинове 11, 12 и 13 на Arduino Uno (или Duemilanove) и пинове 50, 51 и 52 на Arduino Mega. И на двете платки пин 10 се използва за избор на W5100 чипа, а пин 4 се използва за избор на SD картата. На Arduino Mega, хардуерният SS пин 53 не се използва за избор нито на W5100 чипа нито на SD картата, но трябва да е конфигуриран като изходен пин иначе SPI интерфейса няма да работи коректно.

Забележка: Тъй като W5100 чипа и SD картата си поделят SPI шината, само едното устройство може да е активно в даден момент. Ако използвате и двете е необходимо да се погрижите да само едно от тях да е активно чрез съответните библиотеки. Обаче ако няма да използвате едно от устройствата трябва изрично да го изключите. За да направите това за SD картата укажете пин 4 като изходен (OUTPUT) и го сложете на HIGH, за да изключите W5100 чипа направете същото с пин 10.

Шийлдът е със стандартен RJ45 ethernet жак.

Бутонът за ресет рестартира както W5100 чипа така и Ардуино платката.

Първи стъпки с Ethernet шийлда - туториал на английски.

Документация за W5100 чипа.

Страница на продукта.

ARD-1156


Този продукт е добавен в каталога на Thursday 03 March, 2011.
Price
72.00 лв.