Right House Image
Hand Picture, Dobar DenГост!.М.а.г.а.з.и.н ROBOTEV.com

Back

Брейкаут платка MPR121 за капацитивни сензори
Price
19.90 лв.

Това е брейкаут платка за контролера на Freescale's MPR121QR2 за капацитивни сензори за докосване.

MPR121 контролера се управлява посредством I2C интерфейс. Чипа може да контролира до дванадесет отделни електрода, както и симулиран тринадесети електрод. 

MRP121 също разполага и с осем пина за управление на LED. Когато тези пинове не са свързани към електроди, те могат да се използват за управление на LED диодите.

От долната си страна платката разполага с четири джъмпера, като състоянието на всички по подразбиране е “затворен”. Дъжъмпер за адрес свързва ADD пина към земя, което задава I2C адреса за комуникация с устройството да е 0x5A. Ако желаете да промените адреса на устройството (свързвайки ADD към друг пин), първо проверете дали сте отворили джъмпера. Джъмпер също свързва SDA, SCL и пина за прекъсвания към 10k pull-up резистор. В случай, че не се нуждаете от pull-up резистори “отворете” джъмперите, като отстраните проводника който ги свързва.

Платката не разполага с регулатори на напрежението, така че подаваното захранващо напрежение трябва да бъде между 2.5 и 3.6VDC. Пина VREG е свързан към земя през кондензатор 0.1uF. Това значи, че не може да използвате платката в режим на ниска консумация (1.71-2.75VDC), освен ако не я модифицирате.Полезни връзки

Електрическа схема (PDF файл)
Електрическа схема (Eagle файлове)
Дейташийт (MPR121QR)
Примерна програма на C (ATmega328)
Страница на Freescale's  (за Application Notes и други)
Пример с Arduino
Страница на продукта

SEN-0231


Този продукт е добавен в каталога на Thursday 01 August, 2013.
Price
19.90 лв.